INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO

Bris väljer Make Your Mark

Uncategorized
BRIS

Bris väljer Make Your Mark

Samhällsengagemanget hos Make Your Marks medarbetare ledde till ett samarbete med Bris. I det första uppdraget har de tillsammans producerat tre filmer riktade till ensamkommande flyktingbarn.

Make Your Mark har under en period, på hela byråns initiativ, sökt ett uppdrag där de känner att de gemensamt kan sluta upp, bidra och göra positiv skillnad. I samband med detta kom de i kontakt med Bris.

– Vi var i behov av en byrå med ett stort engagemang och som kan använda sin kreativitet klokt. Det första uppdraget satte verkligen byrån på prov då det handlade om att med stor respekt för individens integritet berätta om barns erfarenhet av flykt. Vi känner verkligen att medarbetarna på Make Your Mark brinner för våra frågor, säger Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Bris.

– Vi ser ett stort värde i vårt gemensamma arbete och det känns otroligt viktigt och hedrande att bli valda av Bris. Vi hoppas kunna göra en insats och ett avtryck, säger Anders Ingårda, VD, Make Your Mark.

Det första uppdraget tillsammans blev att skapa tre korta filmer med ensamkommande barn, som riktas direkt till andra barn med samma erfarenhet. Syftet med filmerna är att fler i målgruppen ska vilja ta del av det stöd Bris erbjuder den här gruppen barn och unga.

– Det dök upp flera utmaningar, som språk och anonymitet, men vi känner att vi hittade bra lösningar. Vi fick en otroligt fin kontakt med personerna i filmerna och deras historier berörde hela byrån djupt, säger Carin Roeraade, Head of Concept & Strategy, Make Your Mark.

Filmerna ska nu distribueras och riktas skarpt mot en snäv målgrupp, vilket även togs hänsyn till under produktionen. Tanken är att matcha exakt de som filmerna ska nå, i stället för att sikta på viral spridning.

– Vi hoppas att filmerna kan leda till att fler får hjälp av Bris och kan bearbeta sina traumatiska och svåra upplevelser, säger Carin Roeraade.

Samarbetet mellan Bris och Make Your Mark fortsätter och planeras bli långsiktigt över flera år framöver.

Här skriver Dagens Media om nyheten. 

    Google Analytics