INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO
UNIONEN

Digital transformation

CONTENT, DIGITAL, NEWSLETTER, WEBB
UNIONEN

Digital transformation

Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med cirka 600 000 medlemmar verksamma i en rad olika branscher.

För att stötta medlemmarna med branschspecifika nyheter, reportage och trendanalyser producerar Make Your Mark medlemskommunikationen Inblick i elva unika branscheditioner.

Alla elva branscher har sedan starten 2013 fått sin edition som papperstidning, men inför 2016 såg Make Your Mark och Unionen ett behov att göra en digital transformation av uppdraget. Make Your Mark tog fram ett plattform för digital distribution. I dag får 9 av 11 branscher sin kommunikation via nyhetsbrev. En kommunikation som kan segmenteras och paketeras på ett mer intelligent och effektivt sätt och därför ger Unionen bättre effekt.
Artiklarna samlas även för varje bransch på en digital hub hos Unionen.se. 

Uppdraget inkluderar följande delar:

– Koncept och strategi för de digitala omställningen.

– Optimering av digital distribution.

– Produktion och formgivning av content, print och digitalt.

– Produktion av rörligt content.

– Produktion av trycksaker.

unionen_case1

    Google Analytics