INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO
SE | ENG
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Medicin i samtiden

CONTENT, PODCAST, TV, WEBB
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Medicin i samtiden

Hur skildrar man ett världsledande sjukhus i redaktionell form? Det var frågan vi brottades med när vi vann uppdraget att ta fram en ny tidning till Karolinska Universitetssjukhuset hösten 2008. Svaret blev Soma, ett populärvetenskapligt magasin för alla som är nyfikna på modern medicin. Här skulle läsaren både få kunskap om nya framsteg och en kittlande inblick i vårdens vardag. Samtidigt som vi speglar och stärker Karolinskas unika varumärke.

Precis som i Soma är målet att skriva om komplexa medicinska frågor på ett lättbegripligt och underhållande sätt.

I fem år producerade vi Soma som en papperstidning med distribution via sjukhusets väntrum. Magasinet blev mycket uppskattat och vann en rad priser, såsom Guldbladet och Svenska Publishingpriset. Men efterhand såg vi behovet av nya grepp. Vi ville ge produkten en större räckvidd och innehållet en mer flexibel kostym. Så våren 2013 tog projektet nästa kliv – vi byggde om hela tidningen till en digital sajt med namnet Karolinska Magasin.

Två gånger om året lanseras ett nytt nummer på kmagasin.se. Precis som i Soma är målet att skriva om komplexa medicinska frågor på ett lättbegripligt och underhållande sätt. Det kan handla om allt från allergier till ebola, ur såväl läkarens som patientens perspektiv. Men vi har också velat lyfta blicken från den egna verksamheten och skildra samtida medicin i en global kontext. Därför reser vi i varje nummer ut i världen och besöker andra innovativa sjukhus.

Case_KS_2

Steget från papper till webb har också gett en mer snabbfotad bevakning. På sajten finns ett bloggflöde för aktuella nyheter eller gästskribenter, och via sociala medier får artiklarna allt större spridning. Sedan 2014 gör vi dessutom en egen podcast som tar magasinet ännu närmare läsarna. I varje avsnitt fördjupar vi oss i ett specifikt tema ihop med ledande forskare på området.

Under åtta år har vårt samarbete med Karolinska tagit flera olika skepnader. Det har inte bara lärt oss vilket gränslöst ämne sjukvården är, utan också hur viktigt det är att förmedla Karolinskas arbete till en bredare publik. Här spelar det redaktionella formatet en nyckelroll, för att koppla hjärnan till hjärtat.
    Google Analytics