INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO
VILLAÄGARNA

Nytta och nöje för över 700 000 husägare

CONTENT, MAGAZINE, PRINT

Vårt uppdrag: 2009 fick vi uppdraget att göra om Villaägarnas Riksförbunds medlemsmagasin och ge tidningen en bredare identitet. Vi ville skapa en produkt som fick alla – kvinnor, män, ungdomar och familjer – att känna igen sig i Villaägarnas värld. Och vi har fortsatt att förnya tidningen kontinuerligt sedan dess utefter läsarnas skiftande behov.

Utmaning: Den breda målgruppen och även det faktum att allt färre läser papperstidningar utgör våra största utmaningar. Vi vill ge en lyxig känsla som sticker ut och inte försvinner i mängden i brevlådan. Här finns medlemmar av alla tänkbara slag – från pensionärer på landsbygden till 25-åringar i Stockholms villaförorter. Det enda de har gemensamt är många gånger att de äger ett hus. Hur fångar man läsare med så olika intressen och vanor? Hur får man dem att känna att Villaägaren riktar sig till just dem?

Vår lösning: Fem gånger om året når Villaägaren drygt 320 000 hushåll över hela Sverige. Innehållet är baserat på våra insikter om målgruppen. Vi jobbar kontinuerligt med undersökningar för att få en tydligare bild av vad landets husägare behöver hjälp med och vad som förgyller deras tillvaro. Utifrån de insikterna kan vi skapa en mer och mer lockande och relevant produkt. En tidning där både politik, ekonomi, miljö, inredning, trädgård, renovering, mat och gör-det-själv-tips får sin självklara plats.

Effekt: I dag har Villaägaren över 700 000 läsare. I undersökningar ser vi att majoriteten av läsarna anger att tidningen är ett av de absolut viktigaste skälen till att vara medlem i förbundet. Och de har även ett överväldigande önskemål att få läsa just en fysisk tidning. Vi ser det som ett kvitto på att vi har lyckats. På att vi har skapat en modern tidning som både bygger lojalitet, ger ett mervärde och sätter guldkant på livet i villa. Kort sagt: att vi gör en tidning som över 700 000 husägare verkligen har nytta av.

    Google Analytics