INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO
SE | ENG
VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Över en miljon läsare

MAGASIN, TV, WEBB
VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Över en miljon läsare

När vi fick uppdraget att göra om Villaägarnas Riksförbunds medlemsmagasin Villaägaren 2009 stod de inför en rejäl utmaning. Många förknippade tidningen med ord som gubbig, gnällig och problemorienterad. Vårt första mål blev därför att ge den en bredare identitet. Vi ville skapa en produkt som även fick kvinnor, ungdomar och familjer att känna igen sig i Villaägarnas värld.

Fem gånger om året når Villaägaren drygt 300 000 hushåll över hela Sverige. Här finns medlemmar av alla tänkbara slag – från pensionärer på landsbygden till 25-åringar i Stockholms villaförorter. Det enda de har gemensamt är många gånger att de äger ett hus. Hur fångar man läsare med så olika intressen och vanor? Hur får man dem att känna att Villaägaren riktar sig till just dem?

I dag har Villaägaren över en miljon läsare. Denna otroliga räckvidd betyder att vi i snitt har tre läsare per exemplar. Siffrorna är unika för en medlemstidning.

Svaret lyder: genom att lära känna dem på djupet. Så vi började mäta varje upplaga och varje enskild artikel i Villaägaren. Det gav oss en tydligare bild av vad landets husägare behöver hjälp med och vad som förgyller deras tillvaro. Utifrån de insikterna startade vi arbetet med att skapa en mer positiv, lockande och pragmatisk tidning. En tidning där både politik, ekonomi, miljö, inredning, trädgård, renovering, mat och gör-det-själv-tips får sin självklara plats.

I dag har Villaägaren över en miljon läsare. Denna otroliga räckvidd betyder att vi i snitt har tre läsare per exemplar. Siffrorna är unika för en medlemstidning – det är rentav fler än för de flesta magasin som man själv väljer att prenumerera på. Men inte nog med det. Läsarna anger att tidningen är ett av de absolut viktigaste skälen till att vara medlem i förbundet.

Vi ser det som ett kvitto på att vi har lyckats. På att vi har skapat en tidning som både bygger lojalitet, ger ett mervärde och sätter guldkant på livet i villa. Men framför allt att medlemmarna nu upplever Villaägaren som sin egen. Kort sagt: att vi gör en tidning som en miljon husägare verkligen har nytta av.

    Google Analytics