INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO
E.ON

Reseberättelse i alla kanaler

DIGITAL, MAGASIN, MAGAZINE
E.ON

Reseberättelse i alla kanaler

Vi arbetar tillsammans med E.ON mot deras hållbarhetsmål som går ut på att år 2025 enbart erbjuda förnybar el.

E.ON vill på olika sätt hylla entreprenörer, idéskapare och uppmärksamma små och stora initiativ inom hållbarhet.
Vår roll på den här resan är att berätta dessa historier, i rörlig form, i print, i digitala artiklar och ständigt hitta nya kreativa och strategiskt smarta vägar för att nå ut med budskapet om att E.ON förnyar Sverige.

Magasinet: Alla är revolutionärer finns att ladda ner i pdf-form här. 

Uppdraget inkluderar:

– Innehåll till tre kundgrupper; konsument, B2B samt marknads-pr.
– Från rikstäckande kampanjer till informationskedjor vid krisberedskap.
– Film, reportage och infotainment.
– Innehållsstrategi.
– Djupt samarbetet med reklambyrå, mediabyrå och kund.
– Bygger content hub för att skapa egna trafikströmmar.

eon_case2

    Google Analytics