INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO
AMF FASTIGHETER

Modernt och slagkraftigt B2B-koncept

CONTENT, MAGAZINE, WEBB
AMF FASTIGHETER

Modernt och slagkraftigt B2B-koncept

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 39 kommersiella fastigheter i Stockholm. Genom att utveckla och förvalta kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar de till en levande och attraktiv stad.

Hösten 2016 fick Make Your Mark i uppdrag att ta fram ett marknadsmaterial som på ett inspirerande sätt skulle berätta om AMF Fastigheters stora bestånd och pågående stadsutvecklingsprojekt. Materialet skulle fungera både i print och digitalt, samt finnas i en svensk och en  engelsk version.

Inspirerad av ett studiebesök vid Kings Cross i London, ett av stadens största pågående stadsutvecklingsprojekt, tog vi fram ett förslag på en printprodukt med ett direkt tilltal – både i text och format. Tillsammans med AMF Fastigheter jobbades innehållet fram, vilket bestod av nedslag på femton projekt. Konceptet följde en tydlig form ­– med en modern grafisk profil, starkt foto och ett direkt men avspänt copyspråk.

”Inspirerad av ett studiebesök vid Kings Cross i London.”

I uppdraget låg även att ta fram ett säljmaterial där fokus skulle ligga på två specifika projekt inom AMF Fastigheters sfär: Mood Stockholm och Urban Escape Stockholm. Materialet skulle kunna användas av säljare under mässor och i möten med potentiella kunder och partners.

Säljmaterialet följde formgivningen från markandsmaterialet, dock särskildes det med ett annat format och papper. Säljmaterialet var även anpassat så det gick att välja vilka delar det skulle innehålla. I en huvudmapp med plastficka kunde respektive projekt bifogas. Vi tog även fram en stockholmskarta som följde samma formspråk.

Resultatet blev en serie starka printprodukter i olika format och papper – men som alla höll ihop med samma tydliga och moderna design.

En digital version av materialet utvecklades parallellt. Den digitala versionen följde samma grafiska form som printprodukten och anpassades för att kunna intrigeras på AMF Fastigheters hemsida samt för mobil, tablet och desktop.

    Google Analytics