INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO

Strategin bakom succén – så slog Make Your Mark rekord under pandemin

Uncategorized

Trots coronans kraftiga påverkan på näringslivet slår content- och kommunikationsbyrån Make Your Mark rekord för verksamhetsåret 2019/2020 med kraftig tillväxt i omsättning, byråintäkt och vinst.

Content- och kommunikationsbyrån Make Your Mark har haft en kraftig tillväxt de senaste åren, och när bokslutet för det brutna räkenskapsåret 2019/2020 nu publiceras visar de på ännu ett rekordår:

Omsättningen blev 114 MSEK, en ökning med +30 MSEK och 36 % från föregående år. Byråintäkten blev 61 MSEK, en ökning med 19 MSEK och 45 % från föregående. Rörelseresultatet blev 15 MSEK, en ökning med 9 MSEK och 150% från föregående år.

Resultatet ger en rörelsemarginal på byråintäkten på 25%.
– Vinst med vettiga marginaler är viktigt för oss som arbetsgivare, och som partner. Det betyder långsiktighet och stabilitet i oroliga tider, samtidigt som det ger oss utrymme att vara kreativa och modiga i våra uppdrag, säger Jonas Terning, VD.

Under året har Make Your Mark ej behövt permittera och istället kunnat fokusera på nyrekryteringar inom strategi, design och rörlig bild. Byrån har även expanderat till Åre/Östersund samt initierat och lanserat en rad nya samarbeten för bland andra Vattenfall, Volvo Cars och Lärarförbundet.

– Man ska vara ödmjuk inför att det finns inslag av ren och skär tur med kundlistan när man slår rekord i skuggan av något så oförutsägbart som en pandemi, men tittar man djupare har vi pre- corona gjort medvetna strategiska satsningar som nu visat sig falla väldigt väl ut.

En förklaring till Make Your Marks rekord går att finna i bredden av uppdragsgivare under året. Där blandas digitala spjutspetsföretag vars verksamhet intensifierats av corona-pandemin – till exempel Klarna, Bambuser och Netflix – med medlemsorganisationer och fackförbund som Lärarförbundet, Unionen och Svenska Kennelklubben. De senare står för lojala långsiktiga engagemang, och har en tidshorisont som sträcker sig bortom närmaste kvartalet.

Dessutom har Make Your Mark valt att satsa på det interna kulturarbetet, och fortlöpande kompetensutveckling.
– Då vi under stora delar av året valt att betrakta vårt fysiska kontor som mer eller mindre stängt har vi brottats med hur vi kan bibehålla känslan av tillhörighet, trygghet och gemenskap. Där har vår satsning på ett internt kultur- och kompetensutvecklings- program som initierades för ett år sedan verkligen hjälpt till. Att programmet är medarbetardrivet gör hela skillnaden. Vi är inte bättre än vad våra medarbetare gör oss, säger byråchefen Karin Hallerbäck.

I början av 2021 lanserar Make Your Mark även en ny hemsida, samt en trendrapport som med avstamp i coronapandemin spår kring kommunikationsbranschens utveckling framåt.

Make Your Mark är ett helägt dotterbolag till Aller media AB och ingår i det nordiska byrånätverket Ahead Group som ägs av Aller media.

    Google Analytics