INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO

The MYM way

STRATEGI // KONCEPT

För Make Your Mark vilar all bra content marketing på en bas av kunskap som byggs från projekt till projekt. Alla våra samarbeten startar med ett antal frågor som berör saker som: vad vill vi ska hända, vem ska nås av detta, var ska detta ske, hur ska detta ske, när ska detta ske och hur mäter vi allt detta? Våra analytiker, planners, konceptutvecklare och redaktörer besvarar dessa frågor – i samråd med dig som kund. Ut kommer en strategi som sätter villkoren för projektet. Konceptfasen vilar tryggt på strategin och har som uppgift att visualisera hur kommunikationen kommer att formas i berörda kanaler och samtidigt förklara varför mottagaren kommer att tycka om detta.

VAD VI GÖR

Research och analys
Workshop och dokumentering
Kommunikationsstrategi för alla kanaler
Varumärkes- och designstrategi
Målsättning och kpi:er

STORYTELLING // DESIGN

Antalet budskap som vi träffas av dagligen är enorm, och det blir allt tuffare för varumärken och organisationer att sticka ut och nå fram med sin kommunikation. På Make Your Mark fokuserar vi därför på att skapa innehåll som väcker intresse och inspiration samt ger fördjupning och inger förtroende. Vi väljer också att paketera innehållet, både i print och digitalt, så att ditt budskap står sig starkt och kan konkurrera om uppmärksamheten med redan etablerade medier och ta den viktiga platsen i vår dagliga konsumtion av information.

VAD VI GÖR

Prisvinnande magasinsdesign
UX-fokuserad design för digitala plattformar
Fördjupande journalistik
Säljdrivande content
Paketerar innehållet så att det kan fungera enskilt eller i en 360-lösning

EFFEKT // ANALYS

Syftet med allt vi gör är att nå så många som möjligt av dem vi föresatt oss att nå och att göra ett så starkt avtryck som bara går i dessa målgrupper. Uppföljande effektmätning är därför ett centralt moment i alla uppdrag. Tillsammans med varje uppdragsgivare sätter vi upp måltal för vad vi ska åstadkomma och med hjälp av mätmetodik framtagen av MYM research mäter vi sedan uppsatta kpi:er. På detta sätt får vi kommunikationens effekt bekräftad samtidigt som vi skapar ett kontinuerligt lärande om hur vi kan åstadkomma ännu starkare effekt.

VAD VI GÖR

Mäter räckvidd, lästid, attitydförändringar och köpbeteendeförändringar
Redovisar och analyserar unika besökare, sidvisningar och konverteringar
Följer besökare, öppningsfrekvens, klicks och konverteringar i realtid
Sätter upp kampanjer som ökar konvertering, räckvidd och engagemang

    Google Analytics